Algemene voorwaarden 

 
Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor elke behandeling die in de salon worden uitgevoerd
Plichten van de beautysalon
De beautysalon  biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de beautysalon  moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.
 
Plichten van de cliënt 
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn tijdig aan de medewerker worden verteld.
De medewerkers van de beautysalon zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat de cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk uiterlijk 24 uur voor afgaande de afspraak aan de beautysalon melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt mag de beautysalon het gehele bedrag van de behandeling berekenen.
Indien de cliënt meer dan 15 minuten van de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker van de salon de verloren tijd inkorten en het gehele bedrag in rekening brengen.
Privacy
 
Hair & beauty palace behandelend de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de wet.
Betaling
 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 
Aansprakelijkheid
De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de medewerker van de beautysalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste/ onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruikt, vrije tijdsbesteding.
Hair & beauty palace is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee gebracht in de salon. 
Klachten en garantie 
 

Hair & beauty palace geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en de producten.

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door de beauty specialist.
• De cliënt niet de adviezen voor thuisverzorging heeft opgevolgd. 
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over de gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten in de beautysalon binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders vervalt deze garantie. Hair & beauty palace geeft  geen geld terug garantie op de behandelingen.